Uslovi korišćenja

Usled nezakonitog korišćenja autorskog sadržaja sajta Lepotica.rs, na ovaj način želimo da vas obavestimo o uslovima korišćenja ovog sajta.

Sajt Lepotica.rs zadržava autorska prava na tekstove, video savete (tutorijale) i sav ostali autorski sadržaj koji se na pomenutom sajtu nalazi.

Ukoliko želite da preuzmete naš sadržaj u obavezi ste da navedete izvor, Lepotica.rs, na vidnom mestu. Ukoliko to činite na drugom digitalnom mediju, obavezan je ispravan link na izvoru, ka našem sajtu Lepotica.rs. Sadržaj se pod navedenim uslovima može preuzimati ali se ne sme menjati.

Sajt Lepotica.rs ne preuzima odgovornost za tačnost, istinitost i verodostojnost informacija objavljenih na sajtu koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, linkove i informacije sajt Lepotica.rs preuzima, kao ni za sadržaj koji na sajt dodaju korisnici.

Sajt Lepotica.rs zadržava pravo na izmenu Uslova korišćenja.

error: Content is protected !!