Besplatni pregledi za rano otkrivanje raka kože u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

eucerin besplatni pregledi

Eucerin Srbija i Fond B 92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Udruženja dermatovenerologa Srbije, nastavljaju društveno odgovorni projekat za rano otkrivanje raka kože „Pregled za sve“, koji se sprovodi od aprila 2015. godine.  

Besplatni dermoskopski pregledi za sve građane Srbije biće održani u Beogradu (21. i 22. aprila),  Novom Sadu (23.maja) i Nišu (29.maja). Pravo na pregled imaće svi građani (bez uputa i rezervacije termina) koji u periodu od 09:00 do 21:00 h dođu do mobilne ordinacije postavljene na centralnom gradskom trgu. Preglede će obavljati stručni dermoskopisti iz eminentnih dermatoveneroloških ustanova.

Aktivnosti projekta „Pregled za sve“ usmerava i realizuje Stručni savet projekta, koji čine najeminentniji dermatovenerolozi Srbije.

Razlozi pokretanja projekta za rano otkrivanje raka kože  „Pregled za sve“:

Incidenca melanoma i nemelanomskih karcinoma kože beleži porast u svim zemljama širom sveta. Broj obolelih od melanoma u Srbiji se povećava iz godine u godinu za oko 6%. Samo jedna petina melanoma, najopasnijeg raka kože, u našoj zemlji otkrije se na vreme, za razliku od razvijenih evropskih zemalja gde se preko 80% dijagnostikuje u ranom stadijumu kada  je mogućnost  izlečenja 90%.

Razlozi kasne dijagnostike:

 • Mnogim građanima dermoskopski pregledi kože nisu bili dostupni u insititucijama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u najbližem okruženju, zbog nedovoljne ili nepotpune opremljenosti zdravstvenih ustanova aparatima za ranu i precizniju dijagnostiku raka kože
 • Nedovoljno razvijena svest o potencijalno štetnom dejstvu UV zraka na kožu, bilo da potiču iz prirodnog (sunčevo zračenje) ili veštačkog izvora (solarijum).
 • Nedovoljno razvijena svest o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, faktorima rizika za nastanak raka kože, važnosti redovnih samopregleda, kao i dermoskopskih pregleda.

pregled koze eucerin

Dosadašnje aktivnosti u okviru projekta „Pregled za sve“:

 • Sukcesivno i sistematsko opremanje zdravstvenih ustanova dermoskopima
 • Besplatna edukacija za dermatologe u državnoj i privatnoj praksi širom Srbije
 • Besplatni dermoskopski pregledi za više od 1300 građana

Na besplatnim dermoskopskim pregledima na Trgu Republike 2016. godine pregledano je 1091 osoba, kod 11% osoba otrkivena je sumnja na rak kože: 18 melanoma, 79 bazocelularnih karcinoma i 15 planocelularnih karcinoma, a 20% osoba je upućeno na redovne kontrole kod dermatologa zbog povišenog rizika za rak kože. Od pregledanih građana 46.2% ima pege od sunca, a 18% aktinične keratoze što su znaci oštećenja kože od sunca.

Kroz upitnike koje su tom prilikom popunili ustanovljeno je da se 96.8% sunča, a njih 78.5% intenzivno na godišnjim odmorima. Takođe, njih 64.8% neadekvatno koristi preparate za zaštitu od sunca, a 82.6% se ne štiti od sunca prilikom svakodnevnih aktivnosti na suncu.

 • Sveobuhvatna kampanja informisanja građana o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, redovnih samopregleda kože i dermoskopskih pregleda
 • Edukacije roditelja i dece o odgovornom ponašanju na suncu.

pregledi koze na trgu republike

Dosadašnji rezultati projekta „Pregled za sve“:

 • Državnim zdravstvenim ustanovama u preko 40 gradova u Srbiji donirano je 6 digitalnih i 88 ručnih dermoskopa, aparata neophodnih za rano otkrivanje raka kože. Time je postignuta nacionalna pokrivenost ovim aparatima neophodnim za rano i preciznije dijagnostikovanje promena na koži.
 • Više od 80% svih dermatologa u Srbiji, prošlo je besplatne edukacije iz oblasti dermoskopije osnovnog i naprednog nivoa.
 • Dermoskopski pregledi sada su dostupni građanima u njihovom najbližem okruženju, a u  u mnogim manjim gradovima dermatolozi su po prvi put u mogućnosti da pruže vrhunsku zdravstvenu uslugu u ovoj oblasti.
 • Podignut je nivo dijagnostičkih potencijala kliničkih centara u Srbiji, zahvaljujući donaciji velikih, digitalnih dermoskopa (povećana je upotreba dermoskopije sa 54.8% u 2014.godini  na 82,5% u 2016., što je direktna posledica kampanje “Pregled za sve”).
 • Unapređen je nivo zdravstvene usluge u oblasti rane dijagnostike raka kože te se sada, melanomske promene otkrivaju u ranoj fazi, kada je melanom moguće  izlečiti jednostavnom hiruškom intervencijom.
 • Unapređena je svest građana o značaju odgovornog ponašanja na suncu u cilju zaštite od potencijalno negativnih uticaja UV zraka na ljudsku kožu, redovnih samopregleda kože, kao i dermoskopskih pregleda, kada se primete faktori rizika.

Naredne aktivnosti projekta „Pregled za sve“:

 • Organizacija besplatnih dermoskopskih pregleda za sve građane Srbije u Beogradu (21. i 22. aprila),  Novom Sadu (23.maja) i Nišu (29.maja). Pravo na pregled imaće svi građani (bez uputa i rezervacije termina) koji u periodu od 9.00 do 21.00 dođu do mobilne  ordinacije postavljene na centralnom gradskom trgu. Preglede će obavljati stručni dermoskopisti iz eminentnih dermatoveneroloških ustanova
 • Informisanje i edukacija građana, a pre svega  roditelja i dece, o važnosti i načinima zaštite kože od negativnih efekata UV zračenja, koje je kao najvažnije faktore rizika raka kože ozvaničila Svetska zdravstvena organizacija.
 • Nastavak besplatne edukacije za dermatologe iz oblasti dermoskopije.

error: Content is protected !!