Kako da odredite pravu veličinu brushaltera?

Mislite li da znate pravu veličinu svog brushaltera? Ako ste niste izmerile, verovatno  samo nagađate.

Veliki  broj žena ne nosi pravu veličinu brushaltera. To  je zato što ih često kupujemo otprilike, ne vodeći pri tom računa o obimu naših grudi i leđa. Zato se dešava da se brushalter useca u predelu ramena ili leđa, da se on podiže na leđima.

Još češće se dešava da dubina korpe nije odgovarajuća. Ona se zapravo određuje prema veličini grudi, kada se obim leđa i grudi stave u odnos. Sada ćemo objasniti šta treba da merite pre nego što krenete u kupovinu.

Osnovna veličina i dubina korpe

Osnovna veličina brushaltera meri se tako što krojačkim metrom izmerimo obim ispod grudi, u visini donjeg dela brushaltera. Izmerenu vrednost zaokružujemo na prvu sledeću graničnu vrednost. Dakle, ako je izmereni broj 83 vaša veličina je 85. Standardne veličine su: 70, 75, 80, 85, 90,…

Dubina korpice je jednako bitna kao i osnovna veličina brushaltera. Da bi se ona pravilno utvrdila, potrebno je izmeriti obim preko grudi. Taj broj se stavlja u odnos sa prethodnom osnovnom veličinom i to ako je on veći od osnovne veličine za  :

  • 12-14cm vaša koprica je A
  • 14-16cm vaša korpica je B
  • 16-18cm vaša korpica je C
  • 18-20cm vaša korpica je D.

Postoje i dublje korpice, kao što su DD ili D+, a negde one nose i oznaku E i F, H. Mere se po istom principu.

*Primer: Ako ste izmerili obim ispod grudi (78) i dobili da je vaša osnovna veličina 80 (uzima se prva sledeća granična vrednost), pa ste izmerili obim preko grudi i dobili vrednost 94, vaša veličina korpe je 80B.

Veće samopouzdanje

Dobro određena veličina brushaltera je jako bitna za celokupan izgled figure. Kao i kod garderobe, kada nosite odgovarajuću veličinu, sve vam bolje stoji i vaše samopouzdanje je veće. Sa druge strane, brushalter ne sme da vas pritiska, useca se u kožu i da vam u njemu bude nelagodno. Izbor prirodnih materijala i što manje žice je najtoplija preporuka.

error: Content is protected !!