Oblikujte obrve prema obliku lica

oblik obrva

Mnoge dame doživljavaju obrve kao ukras na svom licu i baš zato posvećuju dosta pažnje njihovom uređivanju i oblikovanju. Međutim, baš kada je reč o uređivanju i oblikovanju obrva, česta je pojava dileme za koji oblik se opredeliti. Naš savet je da oblik obrva odredite na osnovu oblika lica jer tako sigurno nećete pogrešiti.

Kako da oblikujete obrve prema obliku lica?

Postoji ukupno šest različitih oblika lica, a to su ovalni, izduženi, okrugli, četvrtasti, srcasti oblik i oblik dijamanta. Uz svaki od pomenutih oblika lica, najbolje pristaje određeni oblik obrva. Zato, u nastavku teksta pronađite svoj oblik lica i saznajte za koji oblik obrva bi trebalo da se odlučite.

Ovalni oblik lica

Oblik vaših obrva treba da bude takav da se definiše blagim lučnim pravcem sa mekanim uglom savijanja. Obrve treba da su vam tanke, ali unutrašnja strana obrva treba da je zadebljana u odnosu na spoljašnju stranu.

Izduženi oblik lica

Oblik vaših obrva treba da bude što ravniji, nalik na horizontalnu liniju koja je na unutrašnjim stranama zadebljana dok se idući prema spoljašnjim stranama postepeno tanji i konačno na samim spoljašnjim krajevima postaje potpuno tanka.

www-ladylifehacks-com

www.ladylifehacks.com

Povezano: DIY gel za neposlušne ili kovdžave obrve!

Okrugli oblik lica

Oblik vaših obrva treba da bude takav da se definiše visoko pozicioniranim uglom savijanja. Pritom je važno da ugao savijanja ne bude izrazito oštar već naglašen ali blag.

Četvrtasti oblik lica

Oblik vaših obrva treba da bude definisan takođe visoko pozicioniranim uglom savijanja, ali ovog puta, taj ugao treba da bude oštriji nego što je to bio slučaj kod predhodno opisanog oblika lica.

Srcasti oblik lica

Oblik vaših obrva treba da ima formu lučnog pravca koji je definisan tako što je pri spoljašnjim krajevima izdignut ili blago zaoštren. Obrve ne smeju da vam budu preterano tanke i unutrašnji krajevi treba da su deblji od spoljašnjih.

Dijamantski oblik lica

Oblik vaših obrva treba da je takav da se od unutrašnjih krajeva postepeno uzdiže prema spoljašnjim krajevima i da je neposredno pre spoljašnjih krajeva nežno prelomljen na dole. Pritom unutrašnji krajevi treba da su primetno deblji u odnosu na spoljašnje, a debljina koja je karakteristična za unutrašnje krajeve treba da ostane gotovo identična sve do ugla prelamanja.

error: Content is protected !!