Kako da odredite savršenu formu i oblik obrva?

By  |  0 Comments

Ono što vam je potrebno, kako bi ste pristupili realizaciji naših smernica za savršeni oblik obrva, jesu 2 olovke ili 2 pravilno oblikovana štapića. Kada ste to obezbedili možete se upustiti u kratak i precizan proces pronalaženja idealne forme i idealnog oblika svojih obrva.

Savršena forma i oblik obrva u 4 koraka

Uradite to u četiri koraka i to prvo sa jednom, pa sa drugom obrvom:

Korak 1:

Uzmite olovku i naslonite je na lice tako da jednim krajem bude oslonjena na spoljašnji ugao vašeg nosa, a da je usmerena pravilno prema gore u pravcu korena nosa. Tačka koja se nalazi paralelno u odnosu na tačku koja predstavlja ugao nosa, idealna je da predstavlja mesto početka vaše obrve, odnosno unutrašnju stranu obrve.

Korak 2:

Kada ste odredili unutrašnju stranu obrve, ne pomerajući prvu olovku, uzmite i drugu olovku i njom odredite tačku koja treba da predstavlja mesto “prelamanja” obrve. Idealno mesto za prelamanje obrve, određuje se tako što se druga olovka postavi paralelno u odnosu na prvu olovku i to tako da svojom ivicom prelazi preko spoljašnje linije rožnjače. Mesto u kome se preseca obrva sa drugom olovkom, je idealna tačka za “prelom” obrve.

Korak 3:

Sada odredite i idealnu tačku za kraj obrve, odnosno za spoljašnji ugao obrve. Spoljašnji ugao obrve, odredićete tako što ćete olovku nasloniti na lice tako da jedni svojim krajem dodiruje spoljašnji ugao nosa, da prelolazi kroz tačku ugla oka i prostire se prema slepočnici. Spoljašnji ugao obrve, treba da se dodirne sa površinom olovke.

Korak 4:

Na kraju, takođe olovkom proverite da li su vam unutrašnji i spoljašnji ugao obrve simetrični. To ćete uraditi tako što ćete olovku staviti pravilno poprečno iznad oka, tako da unutrašnji i spoljašnji ugao obrve dodiruju njenu površinu.

Kada ste odredili idealnu formu i oblik jedne obrve, uradite to na isti način i sa drugom obrvom.

Kako da imate savršeni oblik obrva pogledajte i na:

3 greške koje činite dok sređujete obrve

Japansko iscrtavanje obrva

Kako da i vi imate savršene obrve

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!